Skip to content

انواع ضمانت تحویل خودرو دفتر شیراز رنت

:یک فقره چک جدید بعلاوه (( یکی))از مدارک زیر

سند ملکی فاقد هرگونه بازداشتی یا رهن یا اوقاف(در شیراز)*

-------------------------------------------------------------------------------------------

چک کارمندی (حداقل خالص دریافتی ۱۰ تومان )جهت خودروهای ایرانی فقط*

-------------------------------------------------------------------------------------------

خودرو با سند و صاحب سند یا وکیل قانونی*

-------------------------------------------------------------------------------------------

چک تضمین شده بانکی(در زمان عودت خودرو عینا مسترد میگردد)مبلغ چک ۱۰٪ ارزش خودرو مورد نظر میباشد*

-------------------------------------------------------------------------------------------

پاسپورت و ایدی کارت جهت مسافرین خارجی*

-------------------------------------------------------------------------------------------

طلا با فاکتور به مقدار۱۰٪ ارزش خودرو مورد نظر*

-------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط خاص ضمانت تماس با ۰۹۱۷۷۱۴۲۰۰۷یا ۰۹۰۲۷۱۴۲۰۰۷ مقدم*

-------------------------------------------------------------------------------------------

(توجه داشته باشید فقط یکی از شرایط بالا کافیست)

مدارک اجاره ماشین بدون راننده در شیراز

1- اصل کارت شناسایی معتبر
2-  اصل گواهینامه رانندگی معتبر

برچسب ها: کرایه اتومبیل در شیراز، کرایه اتومبیل بدون راننده شیراز، کرایه خودرو شیراز، کرایه خودرو بدون راننده شیراز، کرایه ماشین شیراز، کرایه ماشین بدون راننده شیراز، اجاره خودرو شیراز، اجاره خودرو بدون راننده شیراز، اجاره اتومبیل شیراز، اجاره اتومبیل بدون راننده شیراز، اجاره ماشین شیراز، اجاره ماشین بدون راننده شیراز، تأجیر سیارات شیراز، تاجیر سیارات شیراز، تأجیر سیارات فی شیراز، اجاره ماشین عروس شیراز، کرایه ماشین عروس شیراز، کرایه خودرو، کرایه اتومبیل، اجاره خودرو، اجاره اتومبیل، تأجیر سیارات فی شیراز، تاجیر سیارات شیراز، کرایه اتومبیل شیراز، اجاره اتومبیل شیراز، کرایه خودرو شیراز، اجاره خودرو شیراز، اجاره ماشین شیراز، کرایه ماشین شیراز، تأجیر سیارات فی شیراز، کرایه ماشین عروس شیراز، اجاره ماشین عروس شیراز
CAR RENT SHIRAZ, RENTAL CAR IN SHIRAZ, SHIRAZ CAR RENT, SHIRAZ RENTAL CAR, CAR RENTA, RENTAL CAR
 
کرایه اتومبیل بدون راننده در شیرازکرایه خودرو بدون راننده در شیرازکرایه ماشین بدون راننده در شیرازاجاره ماشین بدون راننده در شیرازاجاره خودرو بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل بدون راننده در شیرازکرایه اتومبیل در شیرازکرایه خودرو در شیرازکرایه ماشین در شیرازاجاره خودرو در شیرازاجاره ماشین در شیرازاجاره اتومبیل در شیرازکرایه ماشین عروس در شیرازاجاره ماشین عروس در شیرازتأجیر یارات فی شیرازتاجیر سیارات فی شیرازتأجیر سیارات شیرازتأجیر سیاره شیرازکرایه اتومبیل بدون راننده در شیرازاجاره خودرو بدون راننده در شیرازاجاره ماشین در شیرازکرایه خودرو بدون راننده در شیرازاجاره تومبیل بدون راننده در شیرازکرایه ماشین عروس در شیرازاجاره ماشین عروس در شیرازتأجیر سیارات فی شیرازتاجیر سیارات فی شیرازتأجیر سیارات شیرازتأجیر سیاره شیرازاجاره خودرو در شیرازکرایه ماشین ر یرازکرایه خودرو در شیرازکرایه اتومبیل در شیرازکرایه ماشین بدون راننده در شیرازاجاره ماشین بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل در شیرازکرایه اتومبیل بدون راننده در شیرازاجاره خودرو بدون راننده در شیرازاجاره ماشین در شیرازکرایه خودرو بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل بدون راننده در شیرازکرایه ماشین عروس در شیرازاجاره ماشین عروس در شیرازتأجیر سیارات فی شیرازتاجیر سیارات فی شیرازتأجیر یارات شیرازتأجیر سیاره شیرازاجاره خودرو در شیرازکرایه ماشین در شیرازکرایه خودرو در شیرازکرایه اتومبیل در شیرازکرایه ماشین بدون راننده در شیرازاجاره ماشین بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل در یرازکرایه اتومبیل بدون راننده در شیرازاجاره خودرو بدون راننده در شیرازاجاره ماشین در شیرازکرایه خودرو بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل بدون راننده در شیرازکرایه ماشین عروس در شیرازاجاره ماشین روس در شیرازتأجیر سیارات فی شیرازتاجیر سیارات فی شیرازتأجیر سیارات شیرازتأجیر سیاره شیرازاجاره خودرو در شیرازکرایه ماشین در شیرازکرایه خودرو در شیرازکرایه اتومبیل در شیرازکرایه ماشین بدون اننده در شیرازاجاره ماشین بدون راننده در شیرازاجاره اتومبیل در شیراز
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز کرایه خودرو آرمان گشت می باشد                                                                                                                                          طراحی و توسعه توسط بهین سایت     
تماس با ما